-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Galerija Kontakt
 

O Nama

Inovacioni centar naprednih tehnologija, ICNT, formiran je na inicijativu grupe redovnih profesora sa Elektronskog fakulteta i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Shodno tome, nastao je kao rezultat dugogodišnje akumulacije znanja iz različitih oblasti od kojih se izdvajaju Informaciono-komunikacione tehnologije, telekomunikacije, elektronika, energetika, mehatronika, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije. Osnivanje ICNT podržala je i kompetentna grupa naučnih istraživača i eksperata iz Niškog regiona. Osnovni zadatak ICNT jeste da prati uticaj nauke i tehnologije na ukupni razvoj savremenog društva, da razvija inovativne proizvode i usluge i da pomaže transfer znanja i difuziju novih tehnologija u industriju. Mi sebe vidimo kao sastavni deo Evropskog istraživačkog prostora, ERA (European Research Area) i spremni smo da aktivno učestvujemo u realizaciji međunarodnih, regionalnih, nacionalnih i lokalnih inovacionih i naučnoistraživačkih projekata.

Kontakt podaci »

Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš-Crveni krst (ICNT) 18000 Niš,
Ul. Bulevar Nikole Tesle 61, lokal 5
Direktor:    Jelena Milojković
Telefon: +381 63 86 89 400
E-mail: office@icnt.rs
Matični broj:  20888253
Šifra delatnosti: 7219
PIB:     107876464
Tekući račun:     Komercijalna banka AD Niš 205-0000000184930-41

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš