-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Galerija Kontakt
 
Predrag Petković

dr Predrag Petković

Biografija

Datum rođenja :13. Dec. 1954

Mesto rođenja: Čačak

Državljanstvo: Srpsko

Porodični status: oženjen, dvoje odrasle dece (Ivan, 1981; Miloš, 1985)

 

Obrazovanje

1979 Diplomirani Inženjer elektronike (Elektronski fakultet, Niš , Jugoslavia)

1986 Magistrar elektronike (Elektronski fakultet, Niš , Jugoslavia).
"Macromodeling and DC Simulation of Complex CMOS Circuits"

1990 Doktor elektronike (Elektronski fakultet, Niš , Srbia)
"Macromodeling and Macroanalysis of CMOS LSI Electronic Circuits"

 

Iskustvo u istraživanju

2011- „Advanced technologies for measurement, control, and communication on the electric grid” (Project Leader since 2013) funded by Ministry of Education, Science and Technology Development of Serbia under the cipher TR32004

2008-2010 Project Leader: "Design of solid state energy meter with protection of data in the system of consumption control and charging" funded by Ministry of Science of Serbia under the cipher TR11007ATR11007A

2005-2007 Project Leader: "Development and industrial application of new design technologies for electronic circuits and systems", funded by Ministry of Science of Serbia under the cipher TR6108TR6108

2002-2004 Project Leader: "Device and System Development for Measurement and Control of Power Consumption in Industry" funded by Ministry of Science of Serbia under the cipher IT.01.076BIT.01.076B

1996-2000 "Integrated Circuit Design Automation".

1994-1996 Subproject Leader "Design of Complex Microelectronic Devices".

1991-1995 "Development of System for IC Design and Verification".

1986-1990 "Semiconductor Microelectronics and Optoelectronics".

1981-1985 "Microelectronic Devices".

Main areas: IC Design, ASIC Design, Design Automation, Circuit Analysis, Electronic Circuits Simulation and Optimization, Symbolic Circuit Analysis , Testing .

Main results: "MOST", the first Yugoslav MOS circuits simulator ,
"SymSim" and "SymSimC" the first Yugoslav symbolic simulators coded in Lisp and C,
"Alecsis" the first Yugoslav mixed-signal simulator, several designed and two fabricated integrated circuits prototypes .

 

 

Iskustvo na međunarodnim projektima

2013 Učesnik u “DOCS” projektu u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope finansiranog od strane nemačke vlade(DAAD)

2012-2013 Koordinator sa strane srpskog partera u projektu “Sigurnost podataka u distribuiranim mernim sistemima”, finansiranog u okviru dvojnog projekta Republike Srbije i Kraljevine Španije pod šifrom 451-03-02635/2011-14/12

2008-2010 Međunarodni istraživački projekat realizovan u okviru Pakta stabilnosti jugoistočne Evrope i finansiranog od strane nemačke vlade (DAAD) "ISSNBS"

2007-2008 "Mreža centara za nastavu projektovanja integrisanih kola u crnomorskom regionu", finansiranog od strane Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju BSEC/PDF/13/05 2007

2007-2008 "Projektovanje sistema na čipu ", finansiranog od strane TEMPUS JEP-41107-2006

2005-2008 Međunarodni istraživački projekat realizovan u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope i finansiranog od strane nemačke vlade (DAAD) "ISSNBS"

2005-2007 "Projektovanje integrisanih kola" implementiranog od strane WUS Austrija u okviru "Course Development Program +" (No: CDP+ 034/2004)

2000-2004 DAAD Program "Academic Rebuilding of South-Eastern Europe", projekat "ISSN"

2000-2002 Istraživač na projektu Midlseks Univerziteta, London

Iskustvo rada u industriji

1980-1981 Fabrika poluprovodnika Ei Niš, grupa za proizvodnju tranzistora snage

1995-1996 Vođa tima za projektovanje digitalnog integrisanog kola namenjenog za merenje snage

Iskustvo rada na Univerzitetu

2001-... Redovni profesor pri Katedri za elektroniku Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Srbija i Crna Gora (predmeti: Projektovanje pomoću računara, Projektovanje integrisanih kola, Projektovanje elektronskih kola, Simulacija i optimizacija elektronskih kola na postdiplomskim studjama).

1996-2001 Vanrednii profesor pri Katedri za elektroniku Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Jugoslavija (predmeti: Projektovanje pomoću računara, Projektovanje integrisanih kola, Projektovanje elektronskih kola, Simulacija i optimizacija elektronskih kola na postdiplomskim studjama).

1991-1996 Docent pri Katedri za elektroniku Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Jugoslavija (predmeti: Projektovanje pomoću računara, Projektovanje integrisanih kola, Projektovanje elektronskih kola, Simulacija i optimizacija elektronskih kola na postdiplomskim studjama).

1981-1991 Asistent pri Katedri za elektroniku Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Jugoslavija (predmeti: Fizičke osnove elektronke, Electronika I, Projektovanje pomoću računara, Projektovanje elektronskih kola)

 

Iskustvo rada u obrazovanju

Publikacije

Author Autor 224 publikacija, klasifikovanih kao:

 

Potpuna lista svih objavljenih radova može se naći u ICNT bazi radova

Tehnička rešenja

Ukupno – 27

Oblast istraživanja

Computer Aided Design of Electronic Circuits, Electronic Circuits Simulation and Optimization, ASIC Design, Symbolic Simulation , Testing .

Jezici

Engleski: čita, piše i govori.

Ruski:U stanju da prati tehničku literaturu .

 

Ostale profesionalne aktivnosti

Nagrade

Prvo mesto na nacionalnom takmičenju "Najbolja tehnološka inovacija u 2009" u kategoriji inovativnih ideja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Ostale aktivnosti i hobiji

Klasična muzika, skijanje, plivanje.

 

 

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš