-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Galerija Kontakt
 
Baza radova sadrži 631 naslova objavljenih između 1969 i 2019, sa 252 punih tekstova ili apstrakata dostupnih preko mreže

ICNT baza radova

Za Vaš zahtev:

Autor: Pavlović, A.
uređeno po godinama objavljivanja (opadajući)
videti rezultat kao Word (.rtf) document

nađeno je:

 
1)
Pavlović, A. , Đorić-Veljković, S., Karamarković, J.
Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 16, No 3

ISSN 0354-4605 (Print) ISSN 2406-0860 (Online)
2018 pp. 355-374
(M24)
Rad u časopisu međunarodnog zanlčaja verifikovanog posebnom odlukom
2018
 
2)
Pešić, T., Ilić, M., Momčilović, N., Pavlović, A., Igić, T.
Stability of Thin-Shell Type Structures And The Review of Architectonic Creations
PROCEEDINGS 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, 2015, VOLUME 1, Architecture. Urban Planning and Urbanism. Arts and Conservation of Architectural Heritage
Sofia, Bulgaria
ISSN 1314-071X
4 – 5 June 2015 2015 pp. 17-22
(M33)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
2015

2 records found in 0.011 sec.


Zbirna statistika:

Rad u čas. međ. zanlč. verifikovanog pos. odlukom (M24)   1 (50%)  3.0
Saopš. sa međ. skupa št. u cel. (M33)   1 (50%)  1.0
 

4.0

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš