-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Galerija Kontakt
 
  Božidar Dimitrijević

Prof. dr Božidar Dimitrijević

Biografski podaci

Datum rođenja : 31. Dec. 1944

Mesto rođenja: Štrbovac, Zaplanje

Državljanstvo: Srpsko

Porodični status: oženjen - supruga Danica, deca (Bojan, 1965 i Mirjana, 1977)

Obrazovanje

1970 Diplomirani inženjer elektronike, (Elektronski fakultet Niš , Jugoslavija)

1975 Magistar nauka (teza: "Prijem i izdvajanje sekundnih impulsa i kodirane informacije o tačnom vremenu iz TV signala” - Elektronski fakultet, Niš , Jugoslavija)

1980 Doktor nauka (teza "Nove mogućnosti povećanja pouzdanosti i tačnosti izdvajanja vremenskih signala iz TV sistema”(Elektronski fakultet, Niš , Jugoslavija)

Radno Iskustvo

Iskustvo u nacionalnim istraživačkim projektima

2011- 2014Merenja u konceptu “pametne” distributivne mreže, učesnik na projektu NIO FTN Novi Sad TR32019

2008-2010Razvoj metoda i sistema za merenje tokova električne snage i energije- učesnik na projektu, NIO FTN Novi Sad TR11024

2008-2010Razvoj integrisane i kompleksne dijagnostike stanja energetskih i mernih transformatora - učesnik na projektu, NIO ETI “Nikola Tesla” Beograd TR17029

2006-2008Primena savremenih metoda i uređaja za analizu i kontrolu kvaliteta električne energije prema važećim EU standardima, ETI “Nikola Tesla” Beograd EE223010

2004-2006Razvoj inteligentnih merno-kontrolnih uređaja i sistema - rukovodilac podprojekta PP3: Metrološko obezbeđenje mernih uređaja i sistema., NIO Ei IRIN Niš S.1.03.06.174

2004-2006Inteliigentni merno-regulacioni uređaji i sistemi u tehnologiji zaštite životne sredine - rukovodilac projekta, NIO Ei IRIN Niš S.6.0248

Učešće na projektima pre 2000.

Primenjeni rezultati projekata

Učešće u studijama

Učešće u razvoju sistema i projektovanju i realizaciji mernih uređaja

Profesionalna karijera

1964 Telekomunikacioni tehničar u Fabrici Poluprovodnika Ei Niš, odeljenje za razvoj i održavanje merne opreme za proizvodnju poluprovodničkih komponenata.

1970-2010 Akademska karijera:
asistent, docent, vanredni profesor i redovni profesor za Električna merenja, Elektronska merenja i Merenja u Mikroelektronici na Elektronskom fakultetu u Nišu.

1986-1990 Viši naučni saradnik u Institutu Ei IRIN Niš

 

Publikacije

Autor 93 rada klasifikovanih kao:

 • Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)  
  29
 • Rad u međunarodnom časopisu (M23)  
  4
 • Odbranjen magistarski rad (M72)  
  1
 • Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)  
  52
 • Odbranjena doktorska disertacija (M71)  
  1

Podaci o radovima trenutno nisu dostupni!

Potpuna lista svih objavljenih radova može se naći u ICNT bazi radova

Akademska aktivnost

Jezici

 

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš