-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Galerija Kontakt
 
  Jelena Milojković

dr Jelena Milojković

Biografski podaci

Datum rođenja : 25 June 1969

Mesto rođenja: Niš,

Državljanstvo: Srpsko

Obrazovanje

2010 Doktor elektronike(Elektronski fakultet, Niš , Srbia)

2005 Magistrar elektronike (Elektronski fakultet, Niš , Jugoslavia)

1998 Diplomirani Inženjer elektronike(Elektronski fakultet, Niš , Jugoslavia)

1988 Laboratorijski tehničar za fiziku (Gimnazija “Svetozar Marković”, Jugoslavija)

Radno iskustvo

2013 - Istraživač, Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš-Mediana, Niš

2010 - 2013 Poslovni menadžer, porodična firma “Autoprivreda”, trgovinska firma, Niš

2009 - 2010 Profesor informatike, Ugostiteljsko-turistička škola, Niš

2006 - 2008 Profesor poslovne informatike, Viša ekonomska škola, Niš

1998 - 2006 Istraživač, Elektronski fakultet u Nišu, Niš

Iskustvo u istraživanju

2018 Projekat “Projektovanje i realizacija automatizovanog vakuumskog sistema za zalivanje transformatora” finansiran od strane Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Niš

2011 - Projekat “Napredne tehnologije elektronskog merenja, upravljanja i komunikacije na električnoj distributivnoj mreži” finansiran od strane MPNTR (šifra projekta TR 32004)

2002 -2004Projekat “Projektovanje, testiranje i ekoprojektovanje elektronskih kola i sistema” finansiran od strane Ministarstva za nauku Srbije (šifra projekta IT.01.075A)

Glavna oblast: Održivi razvoj u elektronici, Neuronske mreže

Iskustvo na univerzitetu

2001-2004 Istraživač na projektu na Elektronskom fakultetu, Univerzitet u Nišu, Jugoslavia (Projekat: "Projektovanje, testiranje i ekoprojektovanje elektronskih kola i sistema").

 

Publikacije

Autor 69 radova klasifikovanih kao:

 • Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)  
  25
 • Plenarno predavanje po pozivu na skupu među. značaja,štampano u celini (M31)  
  1
 • Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)  
  1
 • Rad u međunarodnom časopisu (M23)  
  4
 • Rad u časopisu međunarodnog zanlčaja verifikovanog posebnom odlukom (M24)  
  6
 • Odbranjen magistarski rad (M72)  
  1
 • Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)  
  17
 • Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja, štampano u celini (M61)  
  1
 • Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)  
  1
 • Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51)  
  2
 • Odbranjena doktorska disertacija (M71)  
  1
 • Tehničko rešenje u nacionalnom projektu (M85)  
  9

 

Potpuna lista svih objavljenih radova može se naći u ICNT bazi radova

Oblast istraživanja

Eko-dizajn u elektronici, Održivo projektovanje, Primena veštačkih neuronskih mreža, Novi poluprovodnički materijali u elektronici snage

Društvene veštine i kompetencije

Jezici

Engleski: čita, piše i govori.

Francuski: U stanju da prati tehničku literaturu

Ostale aktivnosti i hobiji

porodica, aerobik, biciklizam, organsko baštovanstvo, kuvanje.

 

 

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš